Small company logo:
 
Gymnopus hariolorum
Gymnopus hariolorum  Vinön 25.5 13.jpg
svampen är rödlistad, år 2005 fanns det bara 15 fynd av den i Sverige, jag hittade den 25/5 2013 på Vinöns västsida

Top of Page