Small company logo:
 
pseudoplectania sphagnophila Vitmoss-skål
Pseudoplectania sphagnophila Vitmoss-skål 1.jpg

Jättelycklig att hitta denna , det är en lite djupare skål än svart vårskål, mikroskopiskt skiljer den sig med att parafyserna inte är så tätt septerade

Top of Page