Small company logo:
 
2005 Oligoporus balsameus
Oligoporus balsameus.jpg
2005  Oligoporus balsameus  Balsamticka (undrar hur den fått det namnet) på en granstubbe som var så hårt sammanväxt med ett lövträd att jag först trodde att det var en bit av lövträdet, fyndplats Sdml, Hölö sn, Tullgarnsområdet  strax S. om parkeringen

Top of Page