Small company logo:
 
2004 Chlorophyllum molybdites
Chlorophyllum molbdites 7.jpg
2004 Chlorophyllum molybdites  "Giftfjällskivling" denna svamp kom en kvinna och visade mej när jag jobbade på museet, det var en skivling med gröna sporer, det finns en liten grönsporig svamp i Sverige, men detta var inte denna.
Hon skötte växter och i ett företag i Järfälla där hade de ett tropikrum med tropiska växter som det var tänkt att de anställa skulle gå in och vila sig i. Där var det massförekomst av denna svampen, första gången den visade sig hade hon plockat bort en stor svart sopsäck med svamp, och när jag fick komma dit och plåta var det nästan lika mycket, Svampen är bara hittad i Europa tidigare på 2 ställen Holland och Skottland ,bägge ställena i tropiska bad, Normalt växer svampen i Mellan och Sydamerika

Top of Page