Small company logo:
 
Boletus gabretae, namnet fanns i gml, Nordic,macromycetes
GULFOR~2.jpgGul form av Boletus luridus  B.gabretae 4.jpg
Hittade denna gula eldsopp i en skog i Trosa, Alla svampar runt den var färgade som eldsoppar, men de var mycket klenare svampar än vad jag är van att se.
Det finns i Nordic macromycetes beskriven en art som kallas Boletus gabretae som stämmer, men samtidigt står det att den troligen är en färgform av eldsopp

Top of Page