Small company logo:
 
det var länge sedan jag såg den
Volvariella bombycina Silkesslidskivling  2.jpgVolvariella bombycina Silkesslidskivling  3.jpgVolvariella bombycina Silkesslidskivling  3.jpgVolvariella bombycina Silkesslidskivling.jpg

Den hittades någonstans i Katerineholmstrakten

Top of Page