Small company logo:
 
2008 Exidia glandulosa på gran
Exidia glandulosa Vårtkrös på granlåga sällsynt.jpgEX1E67~1.jpg

Vårtkröset är en Lövvedsart, och i Nordic Macromycetes står det att dem mycket sällsynt kan förekomma på gran, detta fynd är från Sdml, Överjärna, Logsjön, Herrvreten

Top of Page