Small company logo:
 
2006 Albatrellus citrinus
Albatrellus citrinus 6.jpg
2006  Albatrellus citrinus, denna formen av lammticka (den  har nog ett svenskt namn)  hittade jag när jag inventerade i Norrtäljetrakten

Top of Page