Small company logo:
 
2006 Diplomitoporus flavescens
Diplomitoporus flavescens Gulporig ticka 5 jpg.jpg
2006 Diplomitoporus flavescens,  resupinat växtsätt, på undersida av liggande klen, men antagligen gammal tall

Top of Page