Small company logo:
 
Längre norrut
Yngern.jpg
Kan man hitta sjön Yngern, den har ett fint vatten, bland de bättre sjöarna i Sverige, jag brukar paddla i den och försöka tjyvfiska kräftor i den, som scoutledare ledde jag många kanothiker i denna och närliggande sjöar

Top of Page