Small company logo:
 
Oligoporus septentrionalis
Oligoporus septentrionalis  Sprödporing.jpg
Oligoporus septentrionalis skall vara ett ev. andra fynd. i Sverige, ev. ett förstafynd den är conf.av  prof.Leif Ryvarden, det finns ytterligare ett fynd  i (Hälsingland?) men dom e inte lika. numera är arten borttagen och har blivit synonym med annan art

Top of Page