Small company logo:
 
Här kan man hitta


Pycnoporellus fulgens Brandticka 9 .jpg

Pycnoporellus fulgens Brandticka, även många  andra sällsynta barrskogssvampar finns, flera Sarcodon (Taggsvampar) och tickor,ett andrafynd i Sverige finns även i denna skog


Top of Page