Small company logo:
 
Goliatmusseron
Tricholoma nauseosum 6 Goliatmusseron.jpg
Tricholoma matsutake Goliatmusseron finns det ganska rikligt av i dessa trakter,små svampar som de på bilden ( de tre i mitten) säljs i Japan om de inte är äldre än ett dygn för motsvarande 10.000: i deras valuta

Top of Page