Small company logo:
 
Mera väster utMera väster ut har vi hamnat i Järnas bergslag, Bergig tallskog med fullt med gruvhål här finns alla svampar som hör hemma i sådan mark, dessutom Goliatmusseron

Top of Page