Small company logo:
 
St.Alsjön.
Alsjön 1.jpg
Mycket är bergig tallskog, och i dalarna mellan bergen är det fuktig gran/lövskog

Top of Page