Small company logo:
>
 
Bålgeting (bifiende)
BÃ¥lgeting 2 .jpg

Bolgetingen lever av att äta bin i stor utsträckning, Den fångar ett bi, flyger bort fråm kupan och äter upp det, Bara Talgoxen kan vara värre, på vårvintrarna sätter den sig och pickar på flustret, när ett yrvaket bi kommer ut, så vips , är det slut på det bilivet. Dom använder kupan som foderautomat

Top of Page