Small company logo:
>
 
Spärrgaller
Spärrgaller.jpg
detta galler lägger man mellan yngelrum och skattlåda ( låda med honung) för att hindra drottningen som är större att komma upp i den lådan och lägga ägg

Top of Page