Small company logo:
>
 
Ström till kniven
Strömmen till fasta kniven silas genom ett strykjärn.jpg

Strömmen till fasta avtäckningskniven silas genom ett strykjärn, (för att få ner strömstyrkan)

Top of Page