Small company logo:
>
 
Rödklöverarterna ger inget
Någon art av rödklöver.jpg
Bina har för kort tunga för att nå ner i Rödklöverarternas nektarier, dom flyger gärna på klövern och pollinerar, men får inte med sig någon nektar hem

Top of Page