Small company logo:
>
 
Raps eller Ryps
Raps. 2 jpg.jpg
ger bra med honung och pollen, men den måste slungas rätt snart annars har varken biodlare eller bin nytta av honungen då den stelnar för hårt i cellerna, stora skördar men i mitt tycke är honungen inte god, den måste blandas med mera smakande honung som t.ex klöver

Top of Page