Small company logo:
>
 
Ljung
Ljung.jpg

Denna växt ger en honung med spec.smak. För att ta vara på den brukar biodlare i ljungtrakter pressa sina ramar,för oss som bara får in lite ljunghonung i
ramarna är den mera till besvär, honungen är tixotrop (ungefär som servalack) den kommer i klumpar, för att slunga måste det helst vara varma ramar som har fått kakmellanväggen perforerad, slungar man sakta släpper inte honungen, slungar man fort går kakan sönder, som sagt jävla skit, minst 10 ggr betalt skulle man ha för den honungen


Top of Page