Small company logo:
 
Resultatet vinbergssnäckans ägg
Vinbergssnäckans ägg 2.jpg
Vinbergssnäckan gräver ner sina ägg, i bland kan man lyfta upp dem och se äggläggningshålet under snäckan, andra sniglar och snäckor är inte så noga, kan lägga ägg T.ex.under en planka

Top of Page