Small company logo:
 
När du skall bestämma art på sniglar

När du skall bestämma art på sniglar, måste du för att vara säker, dissekera dem.

Litteratur att läsa och se teckningar av snigelns parningsorgan, (detta är avgörande vid artbestämning)

Ursing, Ryggradslösa djur

Kerney,Cameron & Junghbluth
Die Landschnecken Nord und mitteleuropas

Steinbachs Naturführer Weichtiere.

en stor flat skål med vax behövs för att kunna sätta fast snigeln

Gör så här; dränk snigeln i 12 timmar, lägg den sedan i en timme i blandning T,röd och formalin, ta upp nåla fast den, skär upp.
Glöm inte att ta på gummihandskar, annars är det inte bara snigeln som blir hård, utan även dina fingertoppar,.(formalinet)

Leta rätt på parningsorganet och jämför med boken, när du är säker på en art, lägg organet i ett med sprit fyllt provrör, spar att ha och jämföra med nästa gångTop of Page