Small company logo:
 
Tyromyces fissilis
Tyromyses fissilis Apelticka. 4 kopiera.jpgTyromyces fissilis Apelticka , och för en gångs skull plåtad på äppelträd, annars vanligare på Ask i mina trakter


Top of Page