Small company logo:
 
Pseudorhiza spaerospora
P. spaerospora Klotsporig murkla.jpg
Pseudorhiza spaerospora Klotsporig murkla, Jag tror att denna svamp är en sommarsvamp, som nog inte är så noga med var den växer.Kan hittas på soptippar, i skogen, bland bark vid ett sågverk, Det finns alldeles för få fynd av den i Sverige. Det som skiljer den från andra murklor är att den har helt runda sporer, Jag har inte hittat den själv ,dessa svampar är insänt material till riksmuseet, därför är dom en aning torra

Top of Page