Small company logo:
 
KOKS SVAMPBOK
kocks svampbok.jpg

denna bok är från  år 1935 och den är det senaste tillskottet till våra gamla svampböcker. Dels innehåller den svampbeskrivningar, dels anekdoter, det mest märkliga tycker jag är att ordet Spindling som används på spindelskivlingar nu för tiden även används här

Top of Page