Small company logo:
>
 
Lasius niger
Lasius niger Trädgårdsmyra 2 med puppor.jpg
Lasius niger Trädgårdsmyra 1 med puppor.jpgSvartmyror,larver,puppor och flygmyror 1.jpgSvartmyror,larver,puppor och flygmyror 2.jpgTop of Page