Small company logo:
 
Påtakök med KG
Påtakök KG.Fridman.jpg

Top of Page